Paleis van Justitie ARNHEM Transparante acrylplaten voor de ramen van het bedrijfsrestaurant
 

transparantie-communicatie-reflectie In opdracht van de Kunstcommissie van het Paleis van Justitie te Arnhem heeft Anne Semler een kunstwerk ontworpen. Het kunstwerk, in primaire- en mengkleurem uitgevoerd en technisch gerealiseerd uit transparant acrylplaat, is bestemd voor vier ramen aan de oostzijde van het bedrijfsrestaurant. De begrippen transparantie, communicatie en reflectie heeft zij op deze acrylplaten vormgegeven met grafische beelden en teksten die ontleend zijn aan de geschiedenis van de rechtspraak en de natuur- en menswetenschappen. Het thema wordt visueeel versterkt door in de vier ramen afwisselend openheid en geslotenheid op de voorgrond te laten treden. De opbouw van het werk toont de gelaagdheid in tijd en ruimte, zowel inhoudelijk als in de technische uitvoering. Grote, melkachtige manen met kraters en rivierbeddingen bestrijken een baan over alle ramen, terwijl de tekst - opgebouwd uit elektronische krantenletters - fungeert als een tijdelijk en tegelijkertijd eindeloos doorlopend bericht. de voorstellingen vormen een grafisch lintverhaal dat refereert aan fundamentele vragen over verhoudingen van de mens tot zijn omgeving,